Portada | China | Economía | Mundo | Iberoamérica | Opinión | Ciencia Deportes | Cultura | Sociedad | Viaje | Fotos | PTV | Tips

español>>China

Lista de miembros de XIX Comisión Central de Control Disciplinario de PCCh

Xinhua  2017:10:25.08:18

BEIJING, 24 oct (Xinhua) -- La siguiente es la lista de los 133 miembros de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista de China (PCCh) elegidos hoy en el XIX Congreso Nacional del PCCh. Aparecen ordenados de acuerdo con el número de trazos de su apellido:

Ding Xingnong Ma Ben Wang Donghai

Wang Lishan Wang Chengwei Wang Xingning

Wang Ximing Wang Yongjun Wang Rongjun

Wang Binyi Wang Changsong Wang Hongjin

Wang Yanfei Fang Beiqun Fang Rongtang

Deng Weiping Deng Zhonghua Deng Xiuming

Ai Juntao Lu Xi (mujer) Tian Ye

Tian Jing Bai Lyu Bai Shaokang

Feng Zhili Zhu Guoxian Zhu Guobiao

Ren Zhengxiao Ren Jianhua Liu Kun

Liu Shi Liu Jian Liu Hui

Liu Hualong Liu Wenjun Liu Qifan

Liu Changlin Liu Jinguo Liu Xuexin

Liu Jianchao Liu Haiquan Liu Dewei

Jiang Jinquan Xu Chuanzhi Xu Luode

Sun Bin Sun Yegang Sun Huaixin

Sun Xinyang Su Deliang Li Shulei

Li Yangzhe Li Xinran (manchú) Li Baoshan

Li Jianming Li Qingjie Yang Yudong

Yang Xiaochao Yang Xiaodu Xiao Pei

Wu Zhiming Wu Haiying (mujer) Wu Qinghai

Wu Daohuai He Ping Zou Jiayi (mujer)

Kuresh Mahsut (uygur) Xin Weiguang Wang Liping

Wang Hongyan Shen Xiaohui Song Hongxi

Song Fulong Chi Yaoyun Zhang Jun (Beijing)

Zhang Min (mujer) Zhang Ji Zhang Shengmin

Zhang Wufeng Zhang Chunsheng Zhang Shuofu

Lu Junhua Chen Yong (manchú) Chen Xiaojiang

Chen Guomeng Chen Xuebin Chen Chaoying

Chen Fukuan Shao Feng Lin Guoyao

Luo Dongchuan Zhou Liang Zhou Xiaoying (mujer)

Zheng Guoguang Zheng Zhentao Fang Lingmin

Fang Jianmeng Zhao Leji Zhao Huiling

Hou Kai Shi Kehui Jiang Xinzhi

He Rong (mujer) Luo Yuan Geng Wenqing

Jia Yulin Xia Hongmin Xu Lingyi

Xu Jia'ai Ling Ji Guo Kailang

Tao Zhiguo Gong Tanghua Cui Peng

Zhang Jianhua Liang Huiling (mujer) Jiang Zhuoqing

Jiang Hongjun Yu Hongqiu (mujer) Fu Kui

Shu Guozeng Zeng Yixin Xie Hangsheng

Xie Xinyi Lan Fo'an Pu Zengfan

Cai Yongzhong (li) Liao Guoxun (tujia) Liao Jianyu

Teng Jiacai Pan Shengzhou Mu Hongyu (mujer)

Dai Junliang.

(Web editor: 赵健, Rocío Huang)

peninsular

Comentario

Noticias

Fotos